header
menu
Nederlands loopt warm voor kernenergie!!!!
In tegenstelling tot het volk loopt onze overheid niet warm voor kernenergie. Een discussie komt slechts mondjesmaat op gang en is zelfs dan zeer besmuikt van toon. Bezorgde en weldenkende burgers pikken dit niet langer en komen 12 juli naar het binnenhof in Den Haag om te protesteren voor kernenergie en tegen het milieu.

Naast spreekbeurten door prominente Nederlanders vindt op het malieveld het gratis concert Nuke-Aid plaats, alwaar een keur van bekende artiesten de nucleaire zaak komt toezingen. We noemen een MC Miker G, een Captain Brulee, een Vader Abraham en uiteraard Neerlands bekendste instemmingszanger Gudolf Bamboom die zijn pakkende gelegenheidskraker 'Wie garandeert mij dat bijvoorbeeld windenergie op lange termijn niet schadelijker is dan kernenergie' voor het eerste ten gehore brengt. De dag wordt afgesloten met DJ Tony Trebble die zelfs de meest verstokte geitenwollensok in de danssandalen krijgt. Komt allen!
onder